Friday, April 29, 2016

PENERIMAAN TERHADAP GAGASAN PERSURATAN BARU

Perlukah gagasan Persuratan Baru diterima oleh semua orang? Bagi saya pertanyaan ini tidak siuman, kerana Islam sendiri pun tidak diterima oleh semua orang. Malah amat ironik apabila orang Islam, yang mengaku amat cintakan Islam, tidak menerima Islam secara keseluruhan. Adakah ini kerana Islam tidak sempurna?  Ini satu soalan yang benar-benar mencabar sifat siuman orang yang bertanya.  Kesempurnaan Islam telah ditegaskan dengan sangat jelas di dalam al-Quran, sehingga tidak perlu dijadikan isu sama sekali. Anda akan berkata: Kalau begitu mengapa orang Islam sendiri ada yang tidak menerima kesempurnaan Islam?  Ini bukan masalah saya. Para ulama telah menghuraikannya dengan luas dan mendalam. Anda mungkin dengan nakal bertanya: Adakah anda pasti para ulama itu telah menjawab kemusykilan kami?  Bagi saya jawapannya sangat mudah, dan memang telah ditegaskan dalam al-Quran:  Jawapan kepada soalan anda telah pun diberikan oleh Iblis, ketika dia berkata dia lebih mulia daripada Nabi Adam ‘a.s. kerana dia dijadikan daripada api.  Sekarang saya serahkan anda untuk berdialog dengan Iblis, kerana semua kemusykilan anda memang boleh dijelaskan oleh Iblis berasaskan logiknya.  Saya yakin anda akan berasa puas kerana anda telah mendapat sumber logik anda daripada Iblis sendiri, yang begitu hebat kemampuan intelektualnya hingga dapat memperdaya Nabi Adam ‘a.s supaya melanggar perintah Allah. Dalam teori sastera Malaysia, anda akan berada di takhta keunggulan jika anda melanggar semua peraturan, kerana anda telah diberitahu, dan anda sendiri telah menerimannya, bahawa pelanggaran adalah kawajipan utama yang mesti dilakukan oleh seorang sasterawan yang akan membolehkannya berada di takhta keunggulan sebagai sasterawan negara. Inilah penegasan Sikana (Mana Sikana aka Dr. Abdul Rahman Napiah), dalam dua buah bukunya yang diterbitkan oleh ITBM:  Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan (2015), dan Berdiri di Akar Diri: Kritikan Sastera Melayu Pascamoden (2013).  Perkara yang paling menghairankan di sini ialah, bagaimana sarjana sastera dan para sasterawan boleh menerima “pelanggaran” Sikana sebagai ukuran keunggulan seseorang sasterawan dan karyanya, padahal mereka tahu “pelanggaran” adalah konsep yang diajarkan oleh Iblis? Kalau “pelanggaran” Sikana tidak sama dengan yang diutarakan oleh Iblis, dari mana beliau mendapat idea itu dan apakah maksudnya dalam kritikan sastera? Dalam dua buah bukunya itu, Sikana tidak memberikan penjelasan yang sewajarnya. Yang kita dapat hanya ini (yang paling jelas):  Di bawah tajuk “Pelanggaran Paksi Utama”, Sikana menulis begini:  “Pelanggaran ialah konsep yang membawa unsur revolusi dalam sastera. Penciptaan yang bersifat konventional dan mentradisi, harus dilakukan pemberontakan, rombakan dan pengubahan untuk meneroka sesuatu yang baharu. Bagi mencipta sebuah teks yang unggul, pengarang harus mempunyai sifat berani dan bijaksana. Berani mengemukakan sesuatu idea dan pemikiran yang baharu dan bersedia untuk melakukan inovasi. Bijaksana pula merupakan sifat yang mendorong pekerjaan teks itu supaya dilakukan dengan penuh kesedaran dan bergerak dalam landasan keilmuan. Tanpa sifat tersebut, teks-teks yang dihasilkan hanya akan bergerak dalam lingkungan tradisinya dan tidak memecah kepada teks-teks yang unggul.”  (Berdiri di Akar Diri, ... hal. 88).  Saya sangat bersimpati dengan Mana Sikana dengan memberikan kutipan yang agak panjang ini, walaupun saya sedar ini hanya idle talk, sejenis bullshit dalam kritikan sastera yang memang kita selalu dapat dalam tulisan penulis ini.  Andaikan apa yang beliau tulis itu masuk akal, maka siapakah di antara sasterawan negara yang memenuhi syarat bullshit beliau?  Siapa di antara sasterawan negara itu yang boleh digelar pemberontak tradisi penulisan; tradisi siapa; apakah yang baharu dalam karya mereka; apakah idea baharu dan pemikiran baru yang inovatif dalam karya para sasterawan negara ini.  Kerana saya telah banyak menulis tentang mereka, saya hanya persilakan anda membaca dengan kritis, dan cerdik,  “Keunggulan yang Cacat” (entri 28/10/2014, satu pandangan kritis terhadap sumbanga sasterawan negara dari segi pemikiran dan keupayaan kreatif.)  Saya tidak fikir Sikana seorang pemikir yang serius, walaupun beliau cukup yakin teksdealisme bikinan beliau itu suatu hasil pemikiran yang terunggul, sesuai dengan namanya.  Tetapi jika anda membaca dengan kreatif dan kritis, sebagai seorang yang kenal dengan teori sastera Barat yang berselirat dengan ambiguiti itu, anda akan dapati teksdealisme adalah contoh yang unggul dalam budaya pandirisme yang kini menjadi  arus perdana dalam sastera Melayu.  Kalau anda ragu-ragu dengan kesimpulan ini, saya telah menghuraikannya dengan mendalam dalam Pandirisme Dalam Komuniti Dunia (Kuala Lumpur: Klasika Media, 2016).  Anda boleh mengkritik buku itu sehabis kritis yang anda boleh usahakan. Tetapi jika anda seorang sarjana yang jujur, saya pasti anda akan menerima kehadiran buku itu sebagai suatu sumbangan yang bermakna dalam perkembangan intelektual Malaysia, khususnya dalam bidang kritikan sastera.

Sekarang kita mempunyai dua pendapat mengenai sumbangan para sasterawan negara ini: satu yang dikemukakan Sikana melalui teksdealisme  yang saya tolak bulat-bulat sebagai hanya sejenis bullshit saja;  kedua, yang dibicarakan dalam entri 28/10/2014 itu.  Adakah kedua-dua pendapat ini betul? Atau kedua-duanya salah? Atau yang paling tepat ialah entri “Keunggulan yang Cacat” itu, yang menggunakan konsep pandirisme sebagai ukuran. Para sarjana, dan sasterawan, perlu membuat pilihan; atau sekurang-kurangnya membahaskan dengan kritis dua pandangan yang sangat berbeza ini.  Dalam penelitian saya, para sasterawan negara tidak boleh lagi bergantung pada “pelanggaran” Sikana, setelah mengetahui maksud “pelanggaran” dalam konteks Islam, yang bersumber dari perderhakaan Iblis.  Ciri-ciri “pelanggaran” yang disenaraikan oleh Sikana tidak satu pun boleh dipakai untuk mengukur sumbangan pemikiran para sasterawan negara ini. Kalau anda paling malas pun, anda boleh baca sepintas lalu laporan Panel Anugerah Sastera Negara, nescaya anda dapati Panel hanya melakukan kerja mudah mencari fakta-fakta tertentu yang selalunya tidak tepat untuk membuktikan para sasterawan negara ini wajar diberi gelaran itu. Misalnya, apakah yang revolusioner tentang A. Samad Said, Muhammad Haji Salleh, Shahnon Ahmad, Baha Zain? Usman Awang dipuji kerana menggunakan unsur-unsur pantun dan sebagainya dalam sajaknya; Anwar Ridhwan pula menggunakan penlipur lara sebagai asas penulisan novelnya. Apakah yang revolusi dalam penulisan mereka? Saya telah berikan penjelasannya dalam “Keunggulan yang Cacat.”

Sama ada anda menggunakan teksdealisme, atau gagasan Persuratan Baru, anda akan dapati tidak seorang pun di antara sasterawan negara itu memenuhi tuntutan teksdealisme yang bersifat bullshit itu, apatah lagi tuntutan Persuratan Baru yang mengasaskan penilaian kepada konsep ilmu yang benar.  Anda akan dapati para sasterawan negara sekarang sedang berada dalam keadaan yang amat sulit, kerana teksdealisme yang sepatutnya mengangkat mereka ke atas takhta keuggulan, tidak dapat melakukannya kerana cici-ciri keunggulan bikinan Sikana itu tidak ada dalam karya para sasterawan negara ini. Lagi pula mereka sendiri tidak mahu dinilai daripada perspektif teksdealisme, yang secara tegas menolak peranan tradisi dalam penulisan, sesuatu yang menjad kemegahan para sasterawan negara sendiri.  Apakah akan jadi jika karya para sasterawan negara ini dinilai daripada perspektif Persuratan Baru? Jawapannya telah kita dengar, diberikan oleh seorang tokoh yang menjadi anggota Panel Anugerah Sastera Negara, yang dikatakan telah berkata, ketika menolak Persuratan Baru, bahawa jika karya para sasterawan negara ini dinilai dari perspektif Persuratan Baru, semua karya para sasterawan negara ini akan dimasukkan ke bakul sampah!  Saya amat berharap orang yang berkata itu berani muncul di depan khalayak, kerana beliau telah menghina Persuratan Baru dan para sasterawan negara sendiri.  Tidak mungkin seorang yang begitu bacul dan tidak bertanggungjawab diberi tugas untuk memilih para sasterawan negara, dengan berada dalam Panel Anugerah Sastera Negara.

Sekarang kita sampai kepada perkara yang ingin kita bincangkan: Adakah mutual admiration club itu benar-benar wujud? Tokoh yang mula-mula bercakap tentang perkara ini  tidak lain daripada Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh sendiri, dalam kertas kerja beliau untuk Seminar Kritik Sastera 1973 di Johor Baru. Kertas itu dimuat dalam buku terbitan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (nama lama),  Kritik Sastera di Malaysia: Kertas Kerja Seminar Kritika Sastera 1973 (1974).  Menurut beliau: “Ada kumpulan-kumpulan penulis yang saling memuji satu sama lain sebagai ahli-ahli suatu mutual admiration club.”  (Kutipan penuh dimuat dalam Pandirisme dalam Komuniti Dunia (hal. 12-13).  Pandangan tokoh besar sastera Melayu ini sangat menarik, jika dikaitkan  dengan pertanyaan, Adakah para sasterawan negara ahli kepada mutual admiration club? Muhammad Haji Salleh memberikan jawapannya dalam tulisannya yang dimuat dalam buku ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa (2014).  Dengan yakin beliau menegaskan, “Kembalilah mencari contoh ... daripada Baha Zain” (hal. 206).  Kebetulan Baha Zain menyumbang satu kertas kerja dalam buku itu, maka teruslah saya baca rencana beliau,  “Meneguhkan sastera dalam agenda transformasi negara.”  (hal. 227-239). Membaca tulisan klise ini, saya menjadi amat gerun untuk memberi komen, kerana  jika inilah karya yang saya disuruh “mencari contoh,”  maka saya tidak perlu membuang masa, kerana contoh yang jauh lebih baik dan lebih akademik saya boleh dapati daripada sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang mahasiswa dari Amerika yang membicarakan tentang New Criticism, yang tidak boleh ditulis oleh Muhammad Haji Salleh sendiri mahu pun oleh Baha Zain, walaupun mereka berdua adalah warisan New Criticism di Malaysia. (Sila rujuk,  Glen W. Butler, “New Criticism: The Challenger, the Winner, and the Lasting Legacy.”  Lethbridge Undergraduate Research Journal.  Volume 1 Number 1, 2006.)  Saya belum lagi bertemu esei mengenai New Criticism sebaik tulisan mahasiswa ini.  Saya agak, tidak ada sarjana sastera berminat dengan teori ini, kerana tidak berguna bagi mereka; walaupun teori ini luas dipergunakan.

Para sasterawan negara masih boleh bertahan kerana semua mereka adalah hasil daripada gerakan Mafia sastera, seperti yang diutarakan oleh A. Samad Ismail sejak 1998 dan mungkin sebelumnya.  Gelaran Mafia sastera itu mungkin kedengaran terlalu kasar, maka gelaran yang paling enak ialah yang diberikan oleh Muhammad Haji Salleh sendiri, iaitu mereka semua mendapat perlindungan dalam mutual admiration club, yang dipayungi oleh Panel Anugerah Sastera Negara.  Jikalau anda seorang pembaca yang kritis, dan dapat melihat logik  yang dipakai oleh Sikana dalam teksdealisme dan laporan Panel Anugerah Sastera Negara,  anda akan dapat melihat betapa pentingnya mutual admiration club itu dalam mempertahankan kedudukan para sasterawan negara ini. Jikalau anda meneliti analisis Sikana ketika memberi kedudukan istimewa kepada para sasterawan negara ini dengan meletakkan mereka di atas takhta keunggulan; dan anda dapat melihat pula “keunggulan” Panel Anugerah Sastera Negara menjadikan teori sastera Barat sebagai teras huraian mereka untuk membuktikan para sasterawan negara ini layak diberi gelaran sasterawan negara, dan lebih penting anda sedar bahawa baik Sikana mahupun Panel Anugerah Sastera Negara, kedua-duanya menjadikan teori sastera Barat sebagai dahan tempat mereka bergantung, maka jika dahan itu runtuh dipotong secara intelektual dan “keunggulan” ilmu yang benar, maka dahan manakah yang akan menjadi tempat berpaut para sasterawan negara ini sebelum mereka jatuh ke lautan ambiguiti dalam kegiatan mereka?  Seperti yang telah ditentukan oleh Sikana dalam teksdealisme, seorang sasterawan harus menjadi seorang revolusioner dan anti-tradisi untuk melanggar segala peraturan yang ada, maka pelanggaran itu telah dihujahkan oleh Panel Anuterah Sastrera Negara dengan memperincikannya dalam konteks eksperimen, kelainan,  dan sebagainya yang anda boleh baca dalam laporan Panel. Tetapi ceritanya belum selesai, kerana anda harus sedar bahawa teori sastera Barat mendapat ilham dan kekuatan logik daripada pelanggaran Iblis seperti yang diceritakan di dalam al-Quran. Jika anda berasa bangga menjadi ahli waris sastera Barat, maka anda tidak ada pilihan selain menerima hakikat bahawa warisan itu adalah diterima secara langsung oleh teori sastera Barat daripada pelanggaran Iblis itu. Untuk memudahkan anda memahami kesimpulan ini, anda mesti berlumba-lumba membaca dengan rakus buku yang sangat penting yang memberikan anda penjelasan tentang aspek ini dengan jelas dan mudah dibaca, iaitu buku Stephen R.C. Hicks, Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Faucault (2004; tarikh yang sama Balai Maqamat dan Hikayat Buyung Lurus disiapkan).  Buku ITBM Sastera Teras Negara Bangsa adalah warisan terus dari teori sastera Barat ini.  Dalam pendahuluan kepada buku ITBM itu, Ketua 1 PENA,  Dr. Mohamed Saleeh Rahamad, menulis tentang betapa pentingnya sastera, yang memberi hegemoni kepada pembinaan tamadun. Beliau mengambil idea ini daripada  Faucault.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 28/4/2016.
Thursday, April 21, 2016

TIDAK PERLU ADA KONTROVERSI TENTANG GAGASAN PERSURATAN BARU

Penerbitan Pandirisme Dalam Komuniti Dunia adalah satu perubahan besar dalam perkembangan kritikan sastera di Malaysia, yang tidak saja meletak satu asas yang kukuh dalam pembakuan ukuran yang boleh digunakan, atau ditolak, ketika kita menganalisis dan menilai sesuatu karya kreatif dan sekali gus mencabar penilaian yang sedia ada untuk melihat sejauh mana kritikan sastera Malaysia telah melangkah ke hadapan dari segi perkembangan ilmu.  Paling penting dalam aspek ini ialah kedudukan para sasterawan negara dan karya mereka, sama ada mereka telah diberi penilaian yang wajar dan  tepat dengan kualiti karya yang dihasilkan oleh para sasterawan negara ini.  Kelemahan yang ketara dalam kritikan sastera Melayu perlu dibersihkan berasaskan konsep ilmu yang benar, tidak lagi dinilai daripada perspektif cerita semata-mata, seperti yang dilakukan sekarang. Dengan sikap yang tidak kritis begini, yakni dengan hanya memberi tumpuan kepada cerita, kesusasteraan Melayu ketinggalan jauh dari segi pemikiran, kerana aspek pemikiran ini tidak diberi penekanan dalam penulisan kreatif dan tidak juga dalam penilaian karya itu sendiri.  Usaha untuk membina mitos di sekitar para sasterawan negara tidak boleh diterima, dengan itu usaha Panel Anugerah Sastera Negara untuk mengangkat kedudukan para sasterawan ini tidak memberi manfaat kepada perkembangan ilmu kerana ukuran yang digunakan mereka tidak mencerminkan sistem nilai tamadun  kita sendiri. Saya telah banyak mengulas tentang perkara ini, dan sehingga ini belum lagi terdapat sanggahan yang sekira-kira boleh membuktikan pembinaan mitos itu penting dalam perkembangan ilmu. Jelas sekali Panel Anugerah Sastera Negara telah gagal memberi arah yang betul dalam perkembangan ilmu dalam bidang kreatif, dan secara umum tidak memberikan arah yang betul dalam perkembangan kreatif  secara jelas yang perlu kita capai dalam abad 21 ini. Sekiranya anda menafikan kesimpulan ini tanpa sebarang hujah, anda boleh saja meneruskannya; tetapi anda tidak dapat menghalang perubahan yang memang kita perlukan pada waktu ini, untuk menempatkan ilmu dalam penulisan dan penilaian yang kita lakukan.  Saya ingin mendengar hujah anda bahawa ini semua sudah kita lakukan dengan jayanya.

Terdapat andaian bahawa gagasan Persuratan Baru ditentang oleh para sarjana sastera dan sasterawan, terutama sekali, kata mereka, semua sasterawan negara menentangnya habis-habisan.  Bila saya minta penjelasan mengapa Persuratan Baru ditentang, dan betulkah ditentang, maka saya hanya diberi jawapan yang bukan jawapan, tetapi tuduhan: “Sebab Persuratan Baru menghina para sasterawan, sarjana sastera, dan menolak semua karya sastera. Kalau begitu, tidak adalah sasterawan negara!”  Ini suatu perkara yag sangat aneh, yang saya tolak bulat-bulat.  Tidak mungkin para sasterawan dan sarjana sastera menolak PB kalau itulah sebabnya.  Anda boleh fikirkan sendiri mengapa perkara ini tidak mungkin, oleh itu saya tidak perlu memberikan pandangan saya.  Jika pun diperlukan penjelasan, bukan dari saya, tetapi dari para sarjana dan sasterawan yang menolak PB. Tetapi itu tidak penting bagi mereka, kerana mereka dan teman-teman mereka dalam Mutual Admiration Club telah meletakkan mereka di tempat yang begitu tinggi sehingga mereka tidak perlu memberi perhatian kepada PB yang bagi mereka adalah satu usaha remeh temeh yang sia-sia.  Kesimpulan ini membuktikan  mereka tidak mempunyai sikap yang positif dalam perkembangan ilmu, padahal mereka selalu bercakap tentang perubahan; malah satu ketika dulu kita boleh mendengar keriuhan di kalangan mereka supaya diadakan perubahan paradigma, dan betapa perlunya dikuasai apa yang mereka namakan ilmu bantu. Semua ini tidak berlaku, seperti yang mereka sendiri buktikan dalam tulisan mereka, terutama apabila para sarjana ini menulis kertas kerja dalam seminar pemikiran sasterawan negara; tetapi bagi saya bukti terbaik ialah kertas kerja untuk Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014, yang mengulang klise lama, malah yang paling menarik diakui sendiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang ini. Mereka yang membuat tuduhan itu sendiri mengulang klise lama itu. Itulah yang paling menarik!  Kita boleh bayangkan apakah reaksi Pak Pandir bila melihat telatah mereka ini.  Sekarang mereka tidak lagi bercakap tentang perubahan paradigma; tidak juga tentang ilmu bantu. Mereka masih bercakap tentang perlunya perubahan, tetapi perubahan itu dikaitkan dengan kelainan dan eksperimen dalam penulisan, yang tidak semestinya lebih baik daripada yang sudah ada. Dalam konteks ini mereka menegaskan gagasan PB tidak memberikan apa-apa perubahan, kerana semua yang dicanang oleh PB sudah terdapat dalam konsep sastera yang menjadi pegangan mereka, yang menurut mereka jauh lebih baik dan lebih terbuka serta lebih bebas untuk berkarya. Tetapi sebenarnya mereka tidak bercakap benar, malah amat jelas mereka amat takut jika benar-benar berlaku perubahan seperti yang ditawarkan oleh gagasan Persuratan Baru. Mereka tidak mahu perubahan itu, oleh itu mereka kini bangkit dengan gagah menentang sebarang perubahan. Usaha mereka untuk menjadikan sastera teras negara bangsa adalah usaha untuk menghalang sebarang perubahan daripada berlaku dalam persuratan Melayu dan dalam kesusasteraan Melayu.  Berasaskan pendirian mereka ini, saya pernah menulis dalam blog ini tentang tidak perlunya sarjana dan sasterawan bersikap jujur, sekiranya kejujuran itu merugikan mereka. Jadi mereka bukanlah dari golongan yang jujur, tetapi mereka adalah pembicara yang sangat lantang tentang kejujuran ini apabila ingin memberi gambaran buruk kepada seteru mereka.  Itulah makna kejujuran bagi mereka.  Untuk penjelasan lanjut sila lihat entri bertarikh 5/7/2015, “Kejujuran akademik dan ketrampilan penilaian dalam kritikan sastera”, satu entri yang agak panjang.

Ada dua perkara penting dalam isu ini, yang mesti difahami terlebih dahulu. Pertama, kefahaman para penentang PB tentang teori sastera Barat sangat cetek, malah saya amat positif mereka tidak membaca, dan jika pun mereka membaca, maka bacaan itu tidak mendalam.  Mereka tidak kenal pemikiran Barat dari perspektif falsafah terlebih dahulu, diikuti dengan minat yang tinggi untuk melihat perkembangan intelektual di Barat, yakni apakah persoalan yang menjadi tajuk utama dalam falsafah dan ilmu-ilmu sosial yang mereka teroka.

Isu kedua lebih penting, dan menjadi halangan besar kepada kumpulan ini. Isu itu mengenai sikap negatif mereka terhadap ilmu, malah kita boleh berkata mereka pada umumnya bersikap anti-ilmu.  Dalam konteks pemikiran Islam, ini suatu penyakit kerohanian yang amat teruk, kerana mereka menolak bulat-bulat sumber ilmu itu daripada Allah SWT.  Kerana itu mereka menolak konsep ilmu yang benar, dan mengelirukan diri mereka sendiri apabila mereka tidak dapat melihat perbezaan antara ilmu dan maklumat. Malah bagi mereka maklumat itulah ilmu!

Itulah dua isu besar yang menghalang mereka dari mendekati Persuratan Baru dengan positif. Mereka bukan dari golongan yang mencintai ilmu, yang boleh kita lihat dengan jelas bagaimana mereka mempertahankan sikap mereka dengan berkata sastera adalah universal, sedangkan Persuratan Baru hanya untuk orang Islam, oleh itu tidak universal.  Apa yang dijadikan hujah oleh sarjana dan sasterawan tadi adalah persis pendapat dan pandangan teori sastera Barat. Sebenarnya mereka sendiri  (sarjana Barat) menolak apa yang disebut nilai-nilai universal dalam karya sastera, kerana ini akan memaksa mereka menerima nilai-nilai  Islam sebagai sebahagian daripada nilai umat manusia yang jelas dipraktikkan oleh orang Islam seluruh dunia.  Timbulnya konsep nilai universal dalam sastera ini terjadi kerana kekeliruan sarjana dan sasterawan kita yang boleh dikatakan tidak sensitif kepada apa yang sebenarnya berlaku dalam teori sastera Barat. Jika mereka benar-benar mendalam kefahaman dan kesedaran mereka terhadap kekurangan setiap teori, mereka akan lebih berhati-hati dan tidak  sembrono menerima teori sastera Barat tanpa penelitian kritis. Dengan sedikit pengetahuan tentang tamadun Islam, mereka akan sedar bahawa ilmu-ilmu yang dikatakan moden yang ada sekarang diambil oleh orang Barat daripada para ulama dan ilmuan Islam. Anda boleh mendapat maklumat tentang aspek ini dengan mudah dalam buku-buku yang mungkin tak pernah anda baca, tetapi buku-buku itu wujud dan boleh didapat dengan mudah.  Saya beri dua contoh daripada karangan dua orang sarjana Barat, yang membicarakan sumbangan Islam agak kritis dan objektif (tetapi hanya dalam bidang kemanusiaan (humanities).  Lebih besar ialah sumbangan ulama Islam dalam ilmu fizik (sains) dan metamatik.  Buku yang saya maksudkan itu ialah The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change, oleh Randall Collins (Harvard University Press, 1998); dan Ideas:  a history of thought and invention, from fire to Freud, oleh Peter Watson (New York: Harper Perennial,  2006).  Sebuah lagi buku Watson yang amat menarik untuk dijadikan rujukan ialah The German Genius  (Harper Perennial, 2011).  Dua buah buku pertama itu membicarakan sejarah pemikiran dalam tamadun dunia; manakala yang ketiga khusus tentang sejarah pemikiran di Jerman. Saya harap akan muncul seorang penyelidik yang dapat menulis sebuah sejarah pemikiran Malaysia.  Tetapi penulisan buku perkembangan intelektual ini tidak akan ditulis di era sarjana ciritan yang menguasai sepenuhnya dunia pandirisme Malaysia.  Selain mereka tidak mempunyai keupayaan akademik untuk melakukannya, mereka juga tidak mempunyai kejujuran intelektual untuk menerima kehadiran PB dalam kritikan sastera di Malaysia. Jika mereka menulis sejarah intelektual itu, lebih dari separuh isi buku itu ialah mengenai PB dari segala aspek; yang selebihnya itu hanya berupa sebutan yang dari segi ilmu tidak signifikan, tetapi wajar dicatat dalam konteks perkembangan pandirisme itu. Dalam konteks ini, siapakah yang akan menulis  sejarah intelektual itu jika sejarah intelektual itu hanya menyerlahkan kegiatan para sarjana ciritan dalam usaha mereka membina mitos di sekitar Mutual Admiration Club mereka sendiri?

Ada juga sarjana kita yang lawaknya lebih lucu daripada Raja Lawak,  naik bumbung kilang berkarat untuk menulis kertas kerja, dan mungkin juga sajak.  Tetapi hasilnya tidaklah lebih baik daripada yang ditulisnya dalam keadaan biasa. Dalam sejarah kritikan sastera dan kesarjanaan sastera Malaysia, ITBM menjadi pelopor kepada penulisan esei di atas bumbung kilang berkarat ini. (Sila rujuk Sastera Teras Negara Bangsa, hal.  203.)   Apabila ada orang mengkritik tabiat yang pelik ini, sarjana kita menjadi marah, padahal fiil mereka yang aneh itu amat memalukan dunia akademik kita.  Contoh yang lebih hebat dan betul-betul mengagumkan ialah amukan Hang Jebat sastera yang melanggar segala peraturan manusia siuman untuk mengherdik para sasterawan, terutama penulis muda, supaya berani melanggar segala peraturan untuk melahirkan sifat kepengarangan agung yang menjadi syarat lahirnya karya agung yang akan melayakkan para sasterawan diletak di takhta keunggulan. Pada waktu ini, hanya para sasterawan negara sahaja yang telah sampai ke tahap falsafah Hang Jebat menderhaka dalam pelanggaran kreatif. (Rujuk buku ITBM, Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan, karya Mana Sikana.)  Saya tidak pasti sama ada para sasterawan negara ini seronok atau tidak berada di takhta keunggulan setelah melakukan segala macam pelanggaran. Untuk makluman para sarjana dan sasterawan, pelanggaran ini dipelopori oleh Iblis, ketika dia memujuk Nabi Adam ‘a.s. supaya melanggar perintah Allah, jika mahu kekal dalam syurga. Ceritanya ada di dalam al-Quran.  Bagaimana jika para sasterawan negara ini menolak sama sekali konsep pelanggaran itu setelah mengetahui pelopornya Iblis, adakah mereka masih layak berada di takhta keunggulan? Barangkali mereka juga tidak layak diberi gelaran “sasterawan negara”.

Para sarjana dan pengkritik sastera mesti berminat dalam isu ini, kerana tentulah amat memalukan kita jika Panel Anugerah Sastera Negara memilih para sasterawan negara ini berasaskan konsep “pelanggaran” yang dipelopori Mana Sikana!  Panel menggunakan beberapa istilah, umpamanya eksperimen, kelainan, tidak didaktik, tiada khutbah, tidak perlu moral dan lain-lain, yang tiap satunya adalah ciri-ciri pelanggaran dalam penulisan kreatif.   Mereka memuji sajak “Pulang Si Tanggang” yang menegaskan, “aku telah belajar/jadi kurang ajar” sebagai tanda pelanggaran paling berani oleh seorang sasterawan negara, walaupun telah mengetepikan nilai-nilai murni dalam tamadun Melayu yang sudah Islam. Jika anda membaca laporan tentang A.  Samad Said, anda akan menemui ciri-ciri pelanggaran itu amat dipuji oleh Panel (dalam hal ini Panel mempunyai pendirian yang sama dengan Mana Sikana, yang menjadikan karya A. Samad  Said sebagai kanun yang mesti dicapai oleh para sasterawan jika mereka pun ingin diletakkan di atas takhta keunggulan juga.)  Nampaknya para sasterawan negara tidak mempunyai pilihan jika mereka mahu terus diletakkan di takhta keunggulan berasaskan konsep pelanggaran itu, walaupun mereka kini sudah tahu bahawa itulah perbuatan Iblis ketika memujuk Nabi Adam ‘a.s.  (Sila rujuk entri bertarikh 23/7/2013 yang membicarakan tentang pengaruh Iblis dalam kritikan sastera dan penilaiannya.)  Bagaimanakah kita hendak selamatkan para sasterawan negara ini? Kita mungkin boleh menyelamatkan mereka dengan menolak konsep pelanggaran Mana Sikana yang disokong secara rasmi oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporan mereka; tetapi ini mempunyai risiko para sasterawan negara ini akan terlucut gelaran “sasterawan negara” yang memang dinilai berasaskan konsep pelanggaran itu. Adakah mereka memang tidak boleh diselamatkan?  Sebenarnya mereka masih boleh diselamatkan dengan menerima hakikat bahawa mereka adalah para sasterawan yang menulis dalam imej teori sastera Barat. Tetapi mereka masih menghadapi masalah yang lebih besar, apabila seorang sasterawan negara yang juga seorang sarjana ulung dalam bidang sastera yang menegaskan para penilai sastera di Malaysia (maksudnya ahli akademik, atau sarjana sastera) telah melakukan kesalahan besar menilai karya yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan nilai-nilai Melayu yang tidak cocok dengan teori sastera Barat. (Rujuk  entri 1/11/2010 yang memuat kutipan sasterawan negara ini; juga pertanyaan penting sama ada laporan Panel Anugerah Sastera Negara juga melakukan kesalahan yang sama; dengan itu penilaian mereka terbatal; dan pemilihan mereka terhadap sasterawan negara tidak boleh dipakai; oleh itu sasterawan negara telah dipilih berasaskan kriteria yang salah?).  Jadi ke mana hendak dilemparkan para sasterawan negara ini? Penyelesaiannya sangat mudah, iaitu dengan menerima saja pengaruh teori sastera Barat dan jadikan teori Barat itu kanun dalam penulisan kreatif di Malaysia. Dengan itu takhta keunggulan para sasterawan negara tidak terjejas. Mereka tetap berhak untuk duduk di takhta keunggulan itu.  Tetapi terdapat sedikit lagi ralat yang perlu diselesaikan. Dalam gagasan Persuratan Baru, karya sastera adalah kategori kedua di bawah kategori pertama, karya persuratan, yang berasaskan konsep ilmu yang benar (oleh itu serasi dengan epistemologi Islam, yang menolak pelanggaran Iblis itu.) Adakah gelaran sasterawan negara itu masih boleh dikekalkan?  Inilah isu besar yang harus dijawab dan dianalisis oleh para sarjana sastera dan pengkritik sastera yang membuat penilaian itu.  Masalahnya mereka tidak mahu dan tidak berupaya melakukannya, kerana perbuatan ini akan menafikan kedudukan sasterawan negara dan sarjana yang menegaskan kita tidak perlukan teori sastera Barat itu.

Sungguh rumit persoalan ini, tetapi boleh diselesaikan dengan mudah jika para sasterawan negara ini dinilai berasaskan gagasan Persuratan Baru.  Pada waktu yang sama, masalah teori sastera Barat ini boleh diberi kedudukan yang wajar. Gagasan Persuratan Baru mampu menghadapi kepalsuan teori sastera Barat ini dan dapat menempatkan teori itu pada tempatnya yang sesuai.  Dengan klaim ini, sebarang usaha untuk menafikan kehadiran gagasan Persuratan Baru tidak saja tidak bijak, tetapi juga mendedahkan para sarjana itu berada dalam kelompok  sarjana ciritan saja, satu kumpulan yang keliru dan cetek meraba-raba.

Dalam konteks teori sastera Barat, yang ditolak oleh dua orang sarjana yang salah seorang ialah juga sasterawan negara, sebenarnya segala isu “gila-gilaan” ini diselesaikan dengan mudah oleh dekonstruksi, yang menegaskan bahawa semua tulisan, tanpa sebarang kecuali, mempunyai ciri aporia yang tidak dapat dielakkan. Keistimewaan dekonstruks ini disedari oleh Muhammad Haji Salleh, yang mencadangkan (menggesa?) para sarjana dan sasterawan menerima dan menggunakan dekonstruksi sebagai kaedah kritikan. (Anda boleh baca ini dalam syarahan perdana beliau, Puitika Satera Melayu: Satu Pertimbangan, UKM 1989).  Oleh itu tidak ada masalah. Yang mungkin menjadi masalah ialah apabila konsep ilmu yang benar seperti yang dihuraikan dalam al-Quran dijadikan pegangan.  Ketika itulah anda harus memilih antara ‘iwajan dengn aporia.

Dalam konteks perbincangan kita ini, ada satu perkembangan terbaru yang menggemparkan negara, iaitu mengenai derma RM2.6 bilion yang dikatakan didermakan oleh anak raja dari Arab Saudi kepada YAB Perdana Menteri dan dimasukkan ke dalam akaun peribadi beliau. Cerita di sekitar derma ini sangat menarik, kerana pada mulanya dinafikan oleh tuan hak, tetapi diakui diterima beliau apabila SPRM membuat keputusan derma itu bukan rasuah; lebih menarik anak raja Arab Saudi menafikan mereka yang memberi derma itu; maka terjadilah cerita baru bahawa derma itu, lebihan daripada yag sudah dibelanjakan, sudah dipulangkan kepada anak raja yang tidak diketahui orangnya. Yang berbaru, Menteri Luar Arab Saujdi sendiri mengaku derma itu memang wujud dan telah didermakan kepada tuan yang hak  sebagai penghargaan kepada usaha YAB Perdana Menteri membela agama Islam dan menyatu-padukan umat slam Malaysia. Dalam kelam kabut naratif yang berbeza ini timbul cerita baru, bahawa wang itu sebenarnya diambil daripada 1MDB, syarikat gergasi yang diusahakan oleh YAB Perdana Menteri sendiri. Skandal 1MDB ini sampai ke kemucaknya apabila Peguam Negara membersihkan YAB Perdana Menteri dari sebarang salah laku dan menutup kes itu, tidak boleh dibincangkan lagi. Satu laporan rasmi oleh PAC telah dikemukakan kepada Dewan Rakyat, dengan memotong dua ayat yang dihapuskan, yang menurut anggota PAC sendiri (mewakili pembangkang) adalah penting. Semua ini menarik minat saya sebagai seorang pengkritik sastera dan seorang penulis kreatif, lalu saya kemukakan idea One MDB dijadikan teknik naratif dalam Persuratan Baru (atau dalam menulis karya sastera) kerana kekuatan naratif dalam politik, yang dibantu oleh pelaksanaan undang-undang yang memastikan naratif itu diterima walaupun isu yang dibangkitkan belum selesai. Dalam budaya pandirisme yang dijadikan arus perdana itu, kehadiran teknik One MDB adalah penting untuk menjelaskan lagi kepalsuan budaya pandirisme itu. Anda boleh rujuk entri bertarikh 4/8/2015 dan 1/8/2015 yang juga menyebut aspek ini.  Teknik One MDB adalah bukti yang sangat jelas betapa isu ‘iwajan ini penting dalam politik dan juga dalam kesusasteraan Melayu.

Sebagai kesimpulan, saya kutip pendapat ini untuk difikirkan:

“Any intellectual movement is defined by its fundamental philosophical premises. Those premises state what it takes to be real, what it is to be human, what is valuable, and how knowledge is acquired. That is, any intellectual movement has a metaphysics, a conception of human nature and values, and an epistemology.” (Stephen R. C. Hicks, Explaining Postmodernism,  New Berlin/Milwaukee: Scholarly Publishing,  2004; hal.  4-5.)

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 18/4/2016.